Directe schadeafhandeling online

ABN AMRO

Contactgegevens

Schadeafdeling ABN AMRO (NL206):
Telefoonnummer: 038-4967123
Telefoonnummer: 038-4968316
Mailadres: schade.verkeer@abnamroverzekeringen.nl

Overige nummers ABN AMRO:
Nummer bij nood: 038-4967123
Vanuit buitenland: +31 26-4002345

ABN AMRO is onderdeel van Nationale Nederlanden,
NN Group N.V. 

Bezoekadres ABN AMRO:
Grote Voort 247
8041 BE Zwolle

Postadres ABN AMRO:
Antwoordnummer 9000
8000 VB Zwolle

Belangrijke informatie voordat je de schade meldt bij je eigen verzekeraar

*** Kies voor schade- en waardeherstel - houd dan de regie over schade ***

De normale gang van zaken is dat je je schade bij je eigen verzekeraar meldt.
Is de schade jouw schuld, dan moet je dit ook zo blijven doen! 

Schade niet jouw schuld? Lees onderstaande dan eerst zorgvuldig!
Op het moment dat je als autobezitter je verzekeraar de regie over je (forse) schade aan je eigen auto geeft, is te verwachten dat er conflicterende (veiligheids) situaties kunnen ontstaan met de specialisten welke vaste lijnen hebben met autoverzekeraars.
Menig verzekeraar zullen alsdan gretig gebruik maken van elke mogelijkheid om de schadelast te beperken.

Vakmensen op de werkvloer komen hierdoor geregeld in een spagaat en worden haast "gedwongen" reparaties uit te voeren waar ze niet altijd meer achter staan.

Daarom attenderen we je graag op het volgende (verzekeringsrecht)
Schade aan een voertuig die een verzekerde lijdt, kan door een derde (tegenpartij) zijn veroorzaakt.
Ingeval de derde voor deze schade aansprakelijk is, heb je als verzekerde gelijktijdig 2 vorderingen:

* verzekerde kan de aansprakelijke derde (verzekeraar tegenpartij) aanspreken tot vergoeding van haar schade, maar
* verzekerde kan ook uitkering verlangen van haar eigen casco schadeverzekeraar. 

Vaak zal de vordering op de voor de schade aansprakelijke persoon voortvloeien uit een onrechtmatige daad, art. 6:162 BW.

Mogelijke nadelen uitkering verlangen van je eigen (casco) verzekeraar bij verhaalschade:
* het polisblad en de polisvoorwaarden, dus je contract met je verzekeraar zijn dan leidend
* niet naar schadeherstelpartner, dan zul je het eigen risico polisblad voor moeten schieten
* vaak komt hierbovenop nog een verhoogd eigen risico omdat je niet naar schadeherstelpartner gaat
* bij total loss krijg je vaak maar 5 dagen huurauto vergoed
* let op dat je bij dagwaarde vaststelling een gelijkwaardig voertuig hiervoor terug kunt kopen  
* afspraken op prijs en korting met je verzekeraar zal door schadeherstelpartner gerespecteerd moeten worden
* je verzekeraar zal dit financieel voordeel doorgeven aan verzekeraar aansprakelijke derde  

Dus:
Als de schade niet je schuld is en er is een aansprakelijke derde, zorg dan dat je zelf de regie behoudt over de schadeherstel en het claimen van de schade.
Dat betekent rechtstreeks de schade vorderen bij de W.A.M.-verzekeraar van de aansprakelijke derde, dus de tegenpartij. (W.A.M. = wettelijke aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen) 

Jijbepaalt.nl - verhaalservice
1e hulp bij autoschade - wij werken voor u! 
schade@jijbepaalt.nl

 

Laatste update: 27-12-2022

ABN AMRO kiest voor goedkoper schadeherstel

Kies je voor een hersteller uit het Schadegarant netwerk?
Deze merkdealer of (dealergelieerd) schadeherstelbedrijf heeft een samenwerkingscontract met Stichting Schadegarant.
De inhoud van dit contract loopt ons inziens niet parallel met de inhoud van je contract (polisblad) met ABN-AMRO.
Maar bepaal zelf na het lezen van de inhoud van DIT SCHADEGARANT CONTRACT welk belang nu echt behartigd wordt als je je schade via je eigen verzekeraar en dus Schadegarant reparateur laat afwikkelen.
Jouw belang als autobezitter? Of het (financieel) belang van je verzekeraar?

Dus: laat je je verzekeraar de schade aan je auto regelen, dan maakt ABN-AMRO gebruik van de diensten van Stichting Schadegarant.

Schadegarant is een inkooporganisatie voor en door verzekeraars.

Schadegarant maakt prijs- en kortingsafspraken met schadeherstelbedrijven en merkdealers.
Hierdoor wordt je auto altijd goedkoper hersteld bij deze Schadegarant partners.

Check hieronder welke schadeherstelbedrijven en merkdealers Schadegarant partner zijn.

ABN-AMRO Schade Service maakt gebruik van het schadeherstelnetwerk:
Schadegarant

ABN-AMRO Schade Service maakt gebruik van het ruitschade-netwerk:
Glasgarant

 

Verzekeringskaarten & Polisvoorwaarden

Belangrijkste voorwaarden schadeherstel

positief

 • Je hebt altijd vrije reparateurkeuze
 • Schadeherstel: standaard € 150,- eigen risico
 • Schadeherstel: € 0,- eigen risico via Schadegarant
 • Ruitherstel: standaard € 150,- eigen risico
 • Ruitherstel: € 0,- eigen risico via Glasgarant
 • Ruitvervanging: standaard € 150,- eigen risico
 • Ruitvervanging: € 75,- eigen risico via Glasgarant 
 • Schade aan je auto veroorzaakt aan een ander motorrijtuig van jezelf, is verzekerd
 • Je hebt alleen een eigen risico bij schade aan je eigen auto; je eigen risico staat op je polis

negatief

 • Autoruitschade: maximaal berekend bedrag van Glasgarantbedrijf wordt vergoed!
 • Diefstal-/Total Loss: vervangend vervoer kosten worden alleen vergoed bij gebruik Schadegarant netwerk en maximaal 30 dagen

Is dit de verzekering zoals je die voor ogen had op het moment van afsluiting?