Directe schadeafhandeling online

Promovendum

Contactgegevens

Schadeafdeling Promovendum:
Telefoonnummer: 078-6481318
Mailadres: schade@promovendum.nl

Overige nummers Promovendum:
Nummer bij nood: 078-6481323
Vanuit buitenland: +3178-6481323

Promovendum is een intermediair, waarbij National Academic Verzekeringsmaatschappij N.V. optreedt als risicodrager van de schadeverzekeringen van Promovendum.

Bezoekadres Promovendum:
Laan der Verenigde Naties 9
3316 AK Dordrecht

Postadres Promovendum:
Postbus 362
3300 AJ Dordrecht

Promovendum kiest voor goedkoper schadeherstel

Laat je je verzekeraar de schade aan je auto regelen, dan maakt Promovendum gebruik van haar eigen schadeherstelnetwerk.
Promovendum heeft prijs- en kortingsafspraken met schadeketens.
Hierdoor wordt je auto goedkoper hersteld bij deze schadeherstelbedrijven.

Promovendum maakt gebruik van haar eigen schadeherstelnetwerk:

Promovendum maakt gebruik van haar ruitschade-netwerk:

 • bel 078-6481319

Wat je daarom moet weten

Wat is er mis mee dat verzekeraars geholpen worden transparant te zijn en consumenten aan de hand van de juiste informatie de juiste beslissingen kunnen nemen. Binnenkort lees je hier wat niet in je contract met je verzekeraar staat, maar wel uitermate belangrijk is om te weten.

Belangrijkste voorwaarden schadeherstel

positief

 • Schadeherstel via reparateur schadeherstelnetwerk: geldt geen eigen risico zie polisblad
 • Ruitherstel via reparateur ruitschade-netwerk: geldt geen eigen risico zie polisblad
 • Ruitvervanging via reparateur ruitschade-netwerk: je krijgt een korting op het eigen risico van € 75,=.
 • Diefstal auto: je ontvangt vanaf datum aangifte politie gratis een vervangende auto mits ingezet en geregeld via Promovendum en voor iedere dag dat je niet over je auto kunt beschikken met maximum van 30 dagen
 • Diefstalschade herstel Promovendum aangewezen herstelbedrijf: vergoeding fabrieks-af of niet-fabrieks-af, ingebouwde navigatiesysteem op basis van vervangingswaarde

negatief

 • Schadeherstel bij een niet aangesloten reparateur: geldt eigen risico vermeld op polisblad + gemaximaliseerd tarief per arbeidseenheid vergoedt als tarief reparateur > 15 % afwijkt van uurtarief reparateur eigen netwerk
 • Indien je bij schadeherstel geen gebruik maakt van de Schade Alarm Service, dan geldt het eigen risico vemeldt op polisblad
 • Schadeherstel bij een niet aangesloten herstelpartner dan geldt het eigen risico vermeld op polisblad 
 • Schadeherstel bestuurder < 24 jaar: geldt extra eigen risico van € 75,= per gebeurtenis
 • Ruitherstel bij een niet aangesloten ruithersteller: geldt geen eigen risico.
 • Ruitvervanging bij een niet aangesloten ruithersteller: geldt eigen risico vermeld op polisblad en vindt voor het komende verzekeringsjaar fixatie bonus/malustrede plaats
 • Bij schadeherstel en ruitschade via niet aangesloten herstelbedrijf wordt ook nog eens het tarief van dit herstelbedrijf getoetst; Bij afwijking > 15% wordt gemaximeerd aan tarieven van een door Promovendum aangewezen herstelbedrijf
 • Je bent verplicht om bij schade mee te werken aan expertise door verzekeraar
 • Zijn door expertise de geldende waarden vastgesteld dan wordt 80% van de schade-uitkering uitgekeerd.
 • Na ontvangst van de originele reparatienota wordt de resterende 20% uitgekeerd 
 • Bij diefstal of total loss wordt maximaal de oorspronkelijke aanschafwaarde vergoed
 • Diefstalschade niet bij Promovendum aangewezen herstelbedrijf: vergoeding fabrieks-af of niet-fabrieks-af, ingebouwde navigatiesysteem op basis van dagwaarde en afschrijvingspercentage van 20% per jaar.

Verzekeringskaarten & Polisvoorwaarden

Is dit de verzekering zoals je die voor ogen had op het moment van afsluiting?