Directe schadeafhandeling online

VvAA

Contactgegevens

Schadeafdeling VvAA:
Telefoonnummer: 030-2474886
Mailadres: claimservice@vvaa.nl
Whatsapp: 
06-83337142

Overige nummers VvAA:
Nummer bij nood: 030-2412908
Vanuit het buitenland: +31 30-2412908

Laatste update: 24-12-2022

Bezoekadres VvAA:
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht

Postadres VvAA:
Postbus 8153
3503 RD Utrecht

Belangrijke informatie voordat je de schade meldt bij eigen verzekeraar

*** Kies voor schade- en waardeherstel - houd dan de regie over schade ***

De normale gang van zaken is dat je je schade bij je eigen verzekeraar meldt.
Is de schade jouw schuld, dan moet je dit ook zo blijven doen! 

Schade niet jouw schuld? Lees onderstaande dan eerst zorgvuldig!
Op het moment dat je als autobezitter je verzekeraar de regie over je (forse) schade aan je eigen auto geeft, is te verwachten dat er conflicterende (veiligheids) situaties kunnen ontstaan met de specialisten welke vaste lijnen hebben met autoverzekeraars.
Menig verzekeraar zullen alsdan gretig gebruik maken van elke mogelijkheid om de schadelast te beperken.

Vakmensen op de werkvloer komen hierdoor geregeld in een spagaat en worden haast "gedwongen" reparaties uit te voeren waar ze niet altijd meer achter staan.

Daarom attenderen we je graag op het volgende (verzekeringsrecht)
Schade aan een voertuig die een verzekerde lijdt, kan door een derde (tegenpartij) zijn veroorzaakt.
Ingeval de derde voor deze schade aansprakelijk is, heb je als verzekerde gelijktijdig 2 vorderingen:

* verzekerde kan de aansprakelijke derde (verzekeraar tegenpartij) aanspreken tot vergoeding van haar schade, maar
* verzekerde kan ook uitkering verlangen van haar eigen casco schadeverzekeraar. 

Vaak zal de vordering op de voor de schade aansprakelijke persoon voortvloeien uit een onrechtmatige daad, art. 6:162 BW.

Mogelijke nadelen uitkering verlangen van je eigen (casco) verzekeraar:
* het polisblad en de polisvoorwaarden, dus je contract met je verzekeraar zijn dan leidend
* niet naar schadeherstelpartner, dan zul je het eigen risico polisblad voor moeten schieten
* vaak komt hierbovenop nog een verhoogd eigen risico omdat je niet naar schadeherstelpartner gaat
* bij total loss krijg je vaak maar 5 dagen huurauto vergoed
* let op dat je bij dagwaarde vaststelling een gelijkwaardig voertuig hiervoor terug kunt kopen  
* afspraken op prijs en korting met je verzekeraar zal door schadeherstelpartner gerespecteerd moeten worden
* je verzekeraar zal dit financieel voordeel doorgeven aan verzekeraar aansprakelijke derde  

Dus:
Als de schade niet je schuld is en er is een aansprakelijke derde, zorg dan dat je zelf de regie behoudt over de schadeherstel en het claimen van de schade.
Dat betekent rechtstreeks de schade vorderen bij de W.A.M.-verzekeraar van de aansprakelijke derde, dus de tegenpartij. (W.A.M. = wettelijke aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen) 

Jijbepaalt.nl - verhaalservice
1e hulp bij autoschade - wij werken voor u! 
schade@jijbepaalt.nl

 

Laatste update: 27-12-2022

VvAA kiest voor goedkoper schadeherstel

Laat je je verzekeraar de schade aan je auto regelen, dan maakt VvAA gebruik van haar eigen schadeherstelnetwerk.
VvAA heeft prijs- en kortingsafspraken met de schadeketen AAS.
Hierdoor wordt je auto goedkoper hersteld bij deze schadeherstelbedrijven.

VvAA maakt gebruik van haar schadeherstelnetwerk:

VvAA maakt gebruik van haar ruitschade-netwerk:

Laatste update: 24-12-2022

Verzekeringskaarten & Polisvoorwaarden

Belangrijkste voorwaarden schadeherstel

positief

  • Bij schade hebt u vrije keuze wie de reparatie uitvoert
  • Ruitschade hebt u vrije keuze wie repareert
  • Geen eigen risico als VvAA-partner de schade herstelt
  • Ruitreparatie via VvAA-partner: eigen risico € 0,00
  • Ruitvervanging via VvAA-partner: eigen risico € 65,00

Laatste update: 24-12-2022
** let op uw polisblad is leidend, dan de vermelde polisvoorwaarden**

 

negatief

  • Eigen risico € 400,00 bij schade aan je eigen auto
  • Eigen risico €  65,00 bij ruitreparatie niet VvAA-partner
  • Eigen risico € 150,00 bij ruitvervanging niet VvAA-partner

 

 

Is dit de verzekering zoals je die voor ogen had op het moment van afsluiting?