Directe schadeafhandeling online

Nieuws

2016, het jaar van de ondernemer in de schadeherstelbranche

Dit wordt het jaar van de ondernemer. Zelf weer eigen keuzes maken. Keuzes niet gebaseerd op angst, maar keuzes genomen op basis van gezond verstand en eigen inzicht. Vanuit je eigen kracht, weer ondernemer worden en zijn. Begrijp waarom je ondernemer bent geworden en haal dat gevoel, en die drive weer terug.

De start van het nieuwe jaar is ideaal om eens te sparren met jezelf.
Probeer het gevoel weer eens terug te halen. Het eerste moment dat je de huurovereenkomst tekende en de sleutel van je schadeherstelbedrijf in ontvangst nam.

Waarom ben je juist op dat moment ondernemer geworden?
Was het je passie, je gedrevenheid of je vakmanschap?
Of omdat je zelf kon bepalen?
Niemand meer die jou ging vertellen wat je moet doen?
Of was het dat je niets meer wilde doen, waar je zelf niet achter stond?

Dit wordt het jaar van de ondernemer. Zelf weer eigen keuzes maken.
Keuzes niet gebaseerd op angst, maar keuzes genomen op basis van gezond verstand en eigen inzicht. Vanuit je eigen kracht, weer ondernemer worden en zijn.
Begrijp waarom je ondernemer bent geworden en haal dat gevoel, en die drive weer terug.

Het erkennen van je eigen identiteit is de eerste stap naar het herkennen van het onderscheidend vermogen van jou schadeherstelbedrijf. Het is een mooi continue proces wat weer leidt tot vertrouwen en ambitie. De consument wil heel graag aan de slag met een bedrijf dat enerzijds herkenbaar voor ze is en anderzijds het verschil maakt in de markt.

Veel schadeherstelbedrijven hebben hier geen of te weinig aandacht voor. Ze zijn te ver verwijderd geraakt van de oorsprong van het ondernemerschap. Het is te ingewikkeld geworden.
Angst overheerst. Je bent niet meer uniek, en velen zijn ook nog eens afhankelijk geworden van de contracten met verzekeraars, de schadeketen, en al die andere die partijen die jij hebt toegestaan in jou schadeherstelbedrijf.

Dus als jij weer je unieke eigenschappen naar voren haalt, en de identiteit van je bedrijf weer duidelijk is voor iedereen, leidt dit automatisch tot onderscheidend vermogen. En voor de duidelijkheid, uniek zijn betekent niet: tevredenheid, kwaliteit, de snelste, de beste, de grootste of de goedkoopste zijn.

Kernwaarden zijn een weerspiegeling van de identiteit en moeten het schadeherstelbedrijf en haar klanten dienen. Dit laatste gebeurt dus niet altijd! De mensen in je schadebedrijf leven en werken naar de kernwaarden van jouw bedrijf. Als je wat zachtere sociale waarden mist, dan zal het verloop van mensen hoog zijn. En dit leidt weer tot afstand naar mensen.
Dus onsamenhangende, incomplete of onrealistische kernwaarden, zijn de tegenpolen van een optimale, ideale samenstelling zijn die het schadebedrijf dienen. Deze moeten consistent zijn.

De eigen identiteit van jou als ondernemer moet leidend hierin zijn. Zonder ondernemerschap is er geen actie, geen betekenisvolle groei en overheerst angst.

Kernbegrippen die het ondernemerschap ook bedienen zijn:
Compassie – je kunnen inleven, luisteren en begrip tonen. Het geeft je het vermogen waarde toe te voegen aan het leven van mensen. Het zorgt dat je mensen centraal stelt, ethisch leiderschap toont en behoeften aanvoelt.
Humor - je kan relativeren en je hebt plezier in je werk. Het geeft je dynamiek, energie en jeugdigheid. Dit is waar je je bed voor uitkomt, ontplooi je ideeën, en samen wilt werken zonder je identiteit te verliezen en een cultuur bewaart die verandering omarmt.
Kracht – je hebt vertrouwen, doorzettingsvermogen en je bent consequent.
Kracht geeft je het vermogen ergens voor te durven kiezen, het te doen, ervoor te staan, en daaraan vast te houden.

Schadeherstelbedrijven die afglijden verliezen op één van deze 3 kernwaarden terrein.

Ik nodig je uit eens te kijken welke van deze kernwaarden bij jou als ondernemer minder uit de verf komen. Welke verschillen ga je ervaren als je weer echt ondernemer wordt?


 


Reageer: