Directe schadeafhandeling online

Nieuws

Auto Schade Keuring - ASK

Auto Schade Keuring, het nieuwe keurmerk voor schadeherstel. 100 % zekerheid voor de consument na schadeherstel.

De maat is vol
Het wordt tijd voor de AFM, consumentenorganisaties en de wetgever om actie te ondernemen.
Op de eerste plaats zouden verzekeraars de gedachtengoed van Jijbepaalt.nl moeten omhelzen en de gestuurde schadestroom terugdraaien.
Op de tweede plaats schreeuwt de markt om een zekerheidskeurmerk na schadeherstel wat alle controles in de schadeherstelmarkt overbodig maakt.

JIJBEPAALT.NL ziet erop toe dat dit correct gebeurt!
De Auto Schade Keuring (ASK) is het antwoord op het verzoek van het Verbond van Verzekeraars aan de schadeherstelbranche om de consument te beschermen tegen het structurele en omvangrijke probleem van fraude bij het herstel van autoschade. Bij schade moet de auto weer teruggebracht worden in de originele staat van vóór de aanrijding. Op de AutoRai 2015 is de Auto Schade Keuring (ASK) als primeur gelanceerd en door velen zeer goed ontvangen. Achter de schermen wordt hard gewerkt met een pilotgroep om nog dit jaar deze zekerheid voor de consument officieel te kunnen aanbieden.

Auto Schade Keuring - ASK betekent 100 % zekerheid en het vertrouwen voor de consument dat zijn auto weer kwalitatief en veilig hersteld wordt. Er wordt niet ingeleverd op kwaliteit en dus veiligheid. Introductie van de Auto Schade Keuring betekent ook nog een keer dat fraude wordt opgespoord en voorkomen.

De komende maanden zal er met een projectgroep hard gewerkt worden aan de voorwaarden voor de Auto Schade Keuring en zullen deze verder uitgewerkt worden.

Kwaliteit kost geld, en onafhankelijkheid is onbetaalbaar. Maar ook jij bepaalt!


Reageer: