Directe schadeafhandeling online

Nieuws

Auto Schade Keuring - ASK: Nieuw fraudebestendig kwaliteitskeurmerk schadeherstel

De Auto Schade Keuring (ASK) is het antwoord op de roep in de branche om bescherming van de consument tegen fraude bij herstel van zijn voertuig. Jijbepaalt.nl presenteert 16 april een primeur op de AutoRai 2015: de Auto Schade Keuring (ASK).

De Auto Schade Keuring (ASK) is een onafhankelijke keuring na een herstelde autoschade. Hij controleert of de auto weer is teruggebracht in de originele staat van vóór de aanrijding. En of dat op een deugdelijke manier is gebeurd zodat kwaliteit en veiligheid zijn gewaarborgd.

De Auto Schade Keuring betekent 100 % zekerheid en het vertrouwen voor de consument dat zijn auto kwalitatief en veilig is hersteld conform fabrieksnorm, en conform afspraak.

Kwaliteit en veiligheid
De Auto Schade Keuring is een antwoord op het feit dat tegenwoordig de kwaliteit en veiligheid na een schadereparatie worden ondermijnd door vooral prijsdruk en tijdsdruk. Deze worden veroorzaakt omdat de betalende partij, de verzekeraar, steeds minder vergoedt voor een schadereparatie. De sturing door verzekeraars beslaat bijna 70% van de huidige schadeherstelmarkt. De praktijk wijst uit dat deze handelswijze aanzet tot verslechtering van kwaliteit. De eindgebruiker, de consument, is niet vakbekwaam genoeg om te beoordelen of de auto goed is hersteld en conform afspraak.

Schadeherstel is vakmanschap!
Met de Auto Schade Keuring wordt onderstreept dat schadeherstel vakmanschap vereist. Kwaliteit en veiligheid zijn noodzaak. De snelle komst van nieuwe technologieën en veiligheidssystemen in de huidige auto’s vergt investeringen in het kennisniveau van schadeherstellers door opleidingen en trainingen om schadereparaties goed te kunnen blijven uitvoeren.

Imago verbeteren
De Auto Schade Keuring biedt verzekeraars een kans om hun imago te verbeteren. Met deze keuring kunnen zij de klant goed voorlichten, vooraf bij het afsluiten van de polis, maar ook op het moment van schade, waarbij de auto goed en eerlijk wordt hersteld.

De Auto Schade Keuring is een initiatief van Jijbepaalt.nl, dat onafhankelijk opkomt voor de belangen van de eigenaar van de auto. De komende maanden zal er met een projectgroep hard gewerkt worden aan de voorwaarden voor de Auto Schade Keuring en zullen deze verder uitgewerkt worden.

Zekerheid bij autoschadeherstel voor de consument - jijbepaalt.nl en ASK - Auto Schade Keuring.


Reageer: