Directe schadeafhandeling online

Nieuws

Autobezitter bij schade benadeeld door schadesturing en het gebruik van niet originele onderdelen

Contracten tussen verzekeraars en consumenten lopen niet altijd parallel aan de contracten tussen verzekeraars en schadeherstelbedrijven. Hierdoor wordt de autobezitter mogelijk benadeeld bij het herstel van schade.

Schadesturing
Volgens JIJBEPAALT.NL behoren verzekerde auto’s met schade weer teruggebracht te worden in de originele staat waarin deze verkeerde vóór de schade.
Maar verzekeraars en schadeherstelbedrijven die voor deze verzekeraars werken, hebben in de schadesturing contractueel vastgelegd dat zij voor iedere reparatie prijstechnisch de meest gunstige onderdelen moeten gebruiken.
In de praktijk blijkt dat in het geval van schadesturing vaak geen OEM onderdelen gebruikt worden, maar imitatie of Matching Quality.

Dit betekent dat de kwaliteit van de auto per definitie nooit gelijk kan zijn aan de staat van de auto vóór de schade.

Imitatie of Matching Quality
Volgens jijbepaalt.nl worden consumenten benadeeld omdat hun verzekerde auto bij schade – zonder het te weten - vaak niet wordt hersteld met OEM-originele merkonderdelen, maar met imitatie of Matching Quality onderdelen.
En Matching Quality is en blijft een net woord voor imitatie, oftewel niet origineel.

Jijbepaalt(.nl) wat er bij autoschade gebeurt!


Reageer: