Directe schadeafhandeling online

Nieuws

Consument bij schade benadeeld met zijn verzekerde auto

Verzekeraars horen auto’s zo te verzekeren dat bij schade, de auto weer teruggebracht wordt in de originele staat waarin deze verkeerde vóór de schade.

Verzekeraars en schadeherstelbedrijven die werken voor verzekeraars, hebben in de schadesturing contractueel vastgelegd dat het schadeherstelbedrijf voor iedere reparatie voor de betrokken verzekeraar, prijstechnisch de meest gunstige onderdelen moet gebruiken.

De consument wordt dus zonder dat hij het in de gaten heeft benadeeld met zijn verzekerde auto. In de praktijk blijkt dat in het geval van schadesturing vaak geen originele onderdelen gebruikt worden, maar imitatie onderdelen of Matching Quality. Dit betekent dat de kwaliteit van de auto per definitie nooit gelijk kan zijn aan de staat van de auto vóór de schade. Dit geldt zowel voor het vervangen van onderdelen als het repareren van beschadigde onderdelen, zoals bumpers en koplampen.

Wij vinden dat een verzekeraar de verantwoording draagt dat een schadehersteller een schade aan de auto van de verzekerde met originele kwaliteitsonderdelen dient te herstellen. Daar heeft de verzekerde recht op! De verzekerde heeft niet gevraagd om een reparatie waarbij niet originele onderdelen in het geding zijn. Dit gebruik moet stoppen!

Er is een discussie gaande over het gebruik van dit soort onderdelen bij het herstel van schade.

Bij JIJBEPAALT.NL vinden wij dat het schadeherstel aan auto’s zorgvuldig moet gebeuren, waarbij gebruik van originele onderdelen vanzelfsprekend is. Wij vinden dat het Verbond van Verzekeraars zorg dient te dragen voor het gebruik van originele onderdelen. Dit door haar leden te verplichten dat zij deze kwaliteit gaan waarborgen, zodat de veiligheid voor de eigenaar van de auto en de inzittenden nooit in het geding komt.
Nu legt de verzekeraar deze verantwoording bij het schadeherstelbedrijf, welke afhankelijk is van de gestuurde omzet van deze verzekeraar, en dus bewust of onbewust het risico maar neemt.

En de consument? Die is zich niet bewust dat hij niet 100 % schadeloos is gesteld, dan wel dat zijn auto mogelijk niet veilig hersteld is.


Reageer: