Directe schadeafhandeling online

Nieuws

Consument crash-dummy bij autoschadeherstel door prijzenoorlog verzekeraars

Je auto dient bij schade te worden teruggebracht in de originele staat van vóór de schade. Kwaliteit en veiligheid moeten gewaarborgd zijn. "Een `plofkip` kan niet kiezen, maar jij wel!"

Er woedt momenteel een discussie over kwaliteit van de schadeherstelbedrijven. Het Verbond van Verzekeraars schonk in 2014 klare wijn. Uit een door hen ingesteld onderzoek is geconstateerd dat schadeherstellers steeds minder gebruik maken van originele fabrieksonderdelen. Dit is een omvangrijk probleem geworden. In de jongste publicatie van de Rabobank Cijfers & Trends Schadeherstelbedrijven (maart 2015) wordt bevestigd dat er een verschuiving plaatsvindt van het gebruik van originele onderdelen naar imitatie onderdelen.

Wat het Verbond niet vermeldt is dat schadeherstellers al jarenlang onder het juk van de schadeverzekeraars in een zodanige situatie zijn komen te verkeren dat zij zijn "gedwongen" om goedkopere niet originele onderdelen te gebruiken. De verzekeraars voeren al jaren een prijsoorlog met elkaar en wentelen die af op de vakman. Het schadebedrijf betaalt het gelag van de steeds goedkoper wordende polis.

Het Verbond van Verzekeraars heeft een dringend beroep gedaan op de schadeherstelbranche. Een jaar later zien we echter dat Focwa nog niets heeft gedaan. Het lijkt erop dat Focwa zich afzijdig wil houden in plaats van voor haar leden op te komen.

Het Verbond van Verzekeraars heeft aan het onderzoeksresultaat een belangrijke conclusie verbonden. Autobezitters kunnen door het rijden in een slecht of anders hersteld voertuig ernstige nadeel ondervinden. Dit kan zelfs een gevaar voor de verkeersveiligheid opleveren. Daar is jijbepaalt.nl het helemaal mee eens! Als er nu geen stappen worden genomen door de schadeherstelbranche, dan wordt deze negatieve tendens de nieuwe norm. En dit alles over de rug van de niets vermoedende consument, die geen enkel benul heeft dat zijn veiligheid in het geding is.

Jijbepaalt.nl pakt de handschoen op. Het tij moet gekeerd worden. De schadehersteller moet weer zelfstandige vakman worden, die zich niet laat sturen. De consument moet beschermd worden. De politiek moet op de hoogte worden gesteld. Jijbepaalt.nl heeft zich tot doel gesteld de schadeherstelbranche om te turnen naar een open en transparante markt met gezonde uurtarieven waar fraude wordt uitgesloten. Zekerheid voor de autobezitter door middel van borging van de geleverde kwaliteit en dus veiligheid is gewaarborgd.

Jijbepaalt.nl heeft haar visie in bijgevoegde Leaflet kenbaar gemaakt aan de hand van brongegevens van Verbond van Verzekeraars, Rabobank Cijfer & Trends Schadeherstelbedrijf en Focwa.


Reageer: