Directe schadeafhandeling online

Nieuws

schadeloosstelling.png

Consumentenrecht op grote schaal geschaad

Het onderzoek De rol van de autoverzekeraars op de autoschadeherstelmarkt uitgevoerd door ACM heeft volgens Ombudsvrouw Schadeherstel niet de daadwerkelijke problematiek binnen de autoschadeherstelmarkt zichtbaar gemaakt.

Het probleem autoschadeherstelmarkt is een consument rechterlijk probleem en dus geen mededinging rechterlijk probleem!

Ik ben het eens met de conclusie dat verzekeraars geen dominante machtspositie hebben in de zin van het mededingingsrecht. Dus in deze klopt de conclusie van de Autoriteit Consument en Markt.
Het onderzoek had mijns inziens niet als mededinging rechterlijk probleem aangevlogen moeten worden.
Het betreft namelijk een consument rechterlijk probleem.

Consumentenmisleiding
De consument weet niet wat ze kopen. De consument gaat er vanuit een polis voor goed herstel op het moment van schade te hebben ingekocht. Echter op het moment van schadeherstel krijgt de klant te maken met een woekerpolis-achtige situatie. Lees hier: publicatie Autoverzekering Woekerpolis 2.0

De consument wordt niet volledig geïnformeerd op het moment van keuze en daadwerkelijk afsluiten autoverzekering. Verzekerden zijn vaak onwetend wat sturing daadwerkelijk betekent of dat je maar bij een beperkt aantal herstelbedrijven terecht kan, welke voornamelijk op prijs geselecteerd zijn.
En dat deze verzekeraars prijzen afspreken die er in mijn optiek toe leiden dat je auto niet goed hersteld kan worden en goedkoper hersteld gaat worden, is al helemaal niet bekend bij de verzekerden. 
Dat is pure misleiding!  

Als je auto allrisk (volledig casco) verzekerd is heb je vanuit je autopolis recht op schadevergoeding, restitutie of natura, op het moment van schade. Dat heet schadeloos stellen. Maar dat is niet wat er in de praktijk gebeurt.
Je auto wordt vaak niet in de staat hersteld van net voor het ongeval. Dit betekent dat je dan door je eigen verzekeraar wordt geschaad in je vermogenssituatie en te maken kan krijgen met waardevermindering na herstel, en dus niet volledig schadeloos gesteld bent.
En ook daar wordt je dus ook niet over geïnformeerd door je verzekeraar.

Autoverzekeraars niet transparant
Verzekeraars willen het liefst schadelast verlagend werken aan jouw "goed" verzekerde auto, en zelf het beperkte herstel inkopen, zodat ze zo weinig mogelijk bij een schadeclaim uit hoeven te keren.
Verzekeraars hebben onderhandelmacht waar schadeherstelbedrijven haast niet omheen kunnen.
Het belang van de consument is een volledige schadeloosstelling. Dit betekent het terugbrengen van het voertuig in een gegarandeerde staat van net voor de aanrijding, of een correcte uitkering van de waarde van het voertuig zoals die was net voor de schade bij total loss. 

Consumenten worden niet goed geïnformeerd over het schadeverzekering product. Immers, als de consument bij het afsluiten van een autoverzekering had geweten dat zijn auto goedkoper hersteld zou worden, wat in bepaalde gevallen zelfs tot niet goed herstel kan leiden met mogelijke veiligheidsrisico’s, dan zal de consument dit product mijns inziens niet afsluiten.

Consumentenrecht wordt op grote schaal geschaad
Want:
De verzekerde, de eigenaar van de verzekerde auto, is de klant.
De verzekeraar is op de stoel van inkoper gaan zitten, maar hoort daar helemaal niet thuis.

De verzekeraar is een risico-afdekker oftewel schadeloos steller, niet meer en niet minder.
Verzekeraar sluit een contract af met de consument, te weten de polisvoorwaarden.
Verzekeraars doen verzekerde consumenten laten geloven dat op het moment van schade ze de verzekeraar moeten informeren. Op dat moment doet de verzekeraar er alles aan wat in haar macht ligt om de consument met schade naar een een goedkopere contractreparateur te sturen, tot misleiden van de consument toe.

Op dat moment zijn de (keten)afspraken met verzekeraars leidend voor het schadeherstelbedrijf, maar onbekend bij de verzekerde consument, de eigenaar van de auto.
Als de verzekeraar de verzekerde (dwingend) verzoekt naar een geselecteerd schadeherstelbedrijf toe te gaan, dan is de consument ook bij dit geselecteerde schadeherstelbedrijf nog steeds de opdrachtgever.
De eigenaar van de auto geeft tenslotte de reparatieopdracht.
Echter het gecontracteerde schadeherstelbedrijf ziet de verzekeraar als zijn klant, en laat de verzekeraar dan ook bepalen. De verzekerde consument heeft hierin dus door onwetenheid geen stem. 

De verzekeraar, op de stoel van inkoper, bepaalt nu wat er gebeurt bij schade met de auto van de consument. En nee, de consument is hier niet mee bekend, en dit is niet in het belang van deze verzekerde consument! 
Ik durf dan ook keihard te stellen dat het belang van de verzekerde consument niet goed behartigd wordt op het moment van autoschade. Er wordt goedkoper hersteld dan hoort, op het moment dat een verzekeraar bepaalt.
Dit kan leiden tot waardevermindering na herstel, of erger, zelfs tot onveilig herstel! 

Conclusie
De verzekeraar die afspraken maakt met schadeketens en schadeherstelbedrijven bepaalt wie je auto repareert, “hoe” deze auto wordt gerepareerd, en tegen welke prijs.
Dit staat nergens in je polisvoorwaarden, het contract dat je als verzekerde met je verzekeraar hebt afgesproken. En dit is niet in het belang van de consument. Je “heilige koe” is vaak toch een forse investering.
Volledig schadeloos gesteld worden vanuit de wet lijkt me dan ook minimaal.

In de praktijk is het dagelijks zelfs aan de orde dat de ene verzekeraar de andere verzekeraar (lees: concurrent) een fors financieel voordeel geeft. Welke ondernemer gunt zijn concurrent een financieel voordeel? 

Maar: Komt het door verzekeraars bij schadeherstelbedrijven bedongen financieel voordeel niet de eigenaar van de auto toe?!
De consument is immers eigenaar, geeft de opdracht, en wordt anders mogelijk niet schadeloos gesteld. 

Resume:
Dit ACM onderzoek is in mijn optiek verkeerd aangevlogen, maar oordeelt u zelf.
Consumentenrecht wordt op grote schade geschaad op het moment van autoschade.

Check hier of je verzekeraar goedkoper hersteld of zelfs schadelastgarantieafspraken heeft.

 

 

 


Reageer: