Directe schadeafhandeling online

Nieuws

De autobezitter gaat ervan uit dat zijn auto goed verzekerd is

Op dit moment gaat de autobezitter ervan uit dat zijn auto goed, terwijl de verzekeraar maar voor een (on)voldoende wil betalen.

Schadesturing door verzekeraar niet meer in het belang van de autobezitter
Kwaliteit en veiligheid worden ondermijnd door vooral prijsdruk en tijdsdruk. Domweg omdat de verzekeraar er niet voor wil betalen, en zich verschuilt achter marktwerking. Deze huidige vorm van schadesturing door verzekeraars beslaat bijna 70 % van de huidige schadeherstelmarkt en is absoluut niet in het belang van de consument. Deze handelwijze zet aan tot een negatieve verschuiving van kwaliteit en wordt de nieuwe kwaliteitsnorm als we niet oppassen.

En de verzekerde?
De verzekeraar maakt er handig gebruik van dat de verzekerde niet bekwaam genoeg is om te beoordelen of de auto goed is hersteld en conform afspraak. De verzekerde heeft geen enkele kennis van verzekeringszaken in zijn algemeenheid en van schadeafhandeling in het bijzonder. De machtige verzekeraar heeft met krachtige marketingcampagnes de consument geïndoctrineerd. "Als de verzekeraar het zegt zal het wel zo zijn". Maar deze verzekeraars voeren een ontmoedigingsbeleid bij schade. Je krijgt te maken met schadesturing en ga je niet naar een contractreparateur dan krijg je te maken met sancties. Het lijkt erop dat het bij grote verzekeraars alleen maar draait om geld, macht en ego.

Keuzevrijheid zonder financiële sancties
De verzekerde moet zelf kunnen bepalen bij welk schadeherstelbedrijf zijn auto hersteld wordt, zonder sancties. De verzekerde moet dit niet overlaten aan een verzekeraar die "keihard" stuurt op de goedkoopste tarieven, waardoor de auto’s mogelijk goedkoop worden hersteld.

 


Reageer: