Directe schadeafhandeling online

Nieuws

Debuut voor autoschadeherstel - AutoRai 2015 Amsterdam

De boodschap is duidelijk: “Je auto dient bij schade teruggebracht te worden in de originele staat van vóór de schade. Kwaliteit en veiligheid moeten gewaarborgd zijn.”

Jijbepaalt.nl is een antwoord op de positie van autoverzekeraars. Zij zijn oppermachtig geworden. Zij bepalen nu waar de schade ingekocht wordt, welk schadebedrijf wel of niet mag herstellen, zij beoordelen de kwaliteit van de schadehersteller, zij bepalen met welke onderdelen de schade gerepareerd wordt en zij bepalen de prijs. Een autoschadehersteller die zijn vakmanschap toont en een auto kwalitatief goed en dus veilig wil herstellen vertoont volgens de autoverzekeraar afwijkend gedrag. Schadeherstelbedrijven met de beste dienstverlening zijn volgens hun maatstaven per definitie de bedrijven die het verst onder de kostprijs willen werken. Dit is niet het beste voor de autobezitter, de klant.

Jijbepaalt.nl heeft zich ten doel gesteld het kaf van het koren te scheiden. Jijbepaalt.nl komt op voor de belangen van de eigenaar van de auto en maakt zich hard voor transparantie en duidelijkheid in verzekeren, claimen en schadeherstel waar fraude wordt uitgesloten en borging van de geleverde kwaliteit is gewaarborgd.

Het Verbond van Verzekeraars heeft in juni 2014 de autoschadeherstelbranche opgeroepen om maatregelen te nemen om fraude tegen te gaan. Het Verbond heeft zelfs aangegeven dat autobezitters de dupe zijn door waardevermindering van hun auto en het rijden in een slecht of anders hersteld voertuig. Dit kan zelfs een gevaar voor de verkeersveiligheid opleveren.

Jijbepaalt.nl is het antwoord op deze oproep van het Verbond van Verzekeraars en de autoschadeherstelbranche. De nadruk ligt op de juiste autoverzekering met vrije reparateurkeuze en geen sancties, kwaliteits- en veiligheidsborging bij schadeherstel. Dit alles begint met de consument informeren over de hedendaagse gang van zaken zodat de klant een bewuste keuze kan gaan maken. Maar Jijbepaalt.nl gaat veel verder.

Jijbepaalt.nl presenteert zich voor het eerst aan het autorijdend publiek tijdens de AutoRAI 2015, die plaatsvindt van 17 t/m 26 april in Amsterdam. Jijbepaalt.nl is daar aanwezig met de aangesloten Jijbepaalt Garantie schadebedrijven. U bent van harte welkom!


Reageer: