Directe schadeafhandeling online

Nieuws

Een auto breekt niet zomaar in 2 stukken

Duidelijk voorbeeld dat wereldwijd de kwaliteit en veiligheid in de schadeherstelbranche continue gewaarborgd moet worden.
Een auto breekt namelijk niet zomaar in 2 stukken!

Belangrijk is om nu uit te zoeken waar deze auto ooit hersteld is, en wie de opdrachtgever tot herstel is geweest. Of is er in het verleden ooit van 2 auto`s eentje gemaakt?

Wordt er ooit iemand verantwoordelijk gesteld voor dit menselijk leed en de ravage?
Of wordt doelbewust de vinger niet op de zere plek gelegd, omdat men bang is dat er een beerput van de nadelige consequenties door goedkoop schadeherstel, veelal ten gevolge van schadesturing en goedkope polissen opengetrokken wordt?
Gaan we nu eindelijk het probleem eens erkennen en adequaat aanpakken?

Is jouw veiligheid en die van je kinderen niet meer waard?!
JIJBEPAALT(.NL) wat er bij autoschade gebeurt!
 


Reageer: