Directe schadeafhandeling online

Nieuws

Fraude bij autoschadeherstel wordt in de hand gewerkt door verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars is op 19 juni 2014 naar buiten gekomen met de mediakop: "Omvangrijke fraude bij schadeherstel".
Het betreft hier een onderzoek ingesteld door verzekeraars uit de gestuurde schadestroom, voor verzekeraars.

Het Verbond van Verzekeraars heeft in 2011 een identiek onderzoek uitgevoerd onder de schadeherstelbedrijven in de gestuurde schadestroom.
Volgens R. Buis van het Verbond van Verzekeraars is hier een identieke uitslag uit voortgekomen.
Jijbepaalt.nl deelt de mening dat alle partijen zich in dienen te zetten om fraude te voorkomen.

Hier ligt vooral een taak bij de verzekeraars.
Deze fraude wordt in de hand gewerkt doordat met name verzekeraars knagen aan de marge van schadeherstelbedrijven met hogere eisen, meer verplichte gratis services waar door ze moeilijk hun hoofd boven water kunnen houden.
Extra controles zouden niet nodig moeten zijn als de processen op orde zijn. Via jijbepaalt.nl is de controle al ingebouwd, en is deze extra verkwisting onzinnig. Wil men nog een extra controle om de expert van de verzekeraar nogmaals te controleren?! En Audatex gaat weer extra verwarring en vragen opleveren bij de eigenaar van de auto.

Het antwoord van Opstelten is niet meer en niet minder als een stok achter de deur om de problemen in de schadebranche op te lossen.
Ondernemers zijn verantwoordelijk om de klanten integer te behandelen en zo zou het proces moeten zijn, maar dit wordt verstoord door het model van verzekeraars, schadesturing genaamd.


Reageer: