Directe schadeafhandeling online

Nieuws

Het niet correct invullen van het Europees Aanrijdingsformulier (SAF) kan je duur komen te staan

Het direct correct en duidelijk invullen van het schadeaangifteformulier (SAF) is voor de afhandeling van de schadezaak en de bewijslast erg belangrijk.

Als schadebehandelaar weet ik uit ervaring maar al te goed hoe vervelend en frustrerend het is een schade te moeten afhandelen op basis van een onjuist en/of niet volledig ingevuld SAF. Nog erger, dit kan nadelig uitpakken voor de betreffende cliënt.

Het is belangrijk dat direct op de ongevalslocatie samen met de tegenpartij een Europees aanrijdingsformulier (ook bekend onder de afkorting S.A.F. wat staat voor "Schade Aangifte Formulier") wordt ingevuld. Belangrijk: Zorg daarom dat je altijd één origineel aanrijdingsformulier in je auto hebt liggen. Het gezamenlijk invullen van een SAF is best een lastige kwestie. Net na een aanrijding zit de schrik er immers goed in en ook emotioneel kan er van alles loskomen. Vooral als er een gespannen sfeer heerst omdat de één de ander (of dat men elkaar) verwijt de aanrijding te hebben veroorzaakt. Maar ook het niet bekend zijn met het SAF waardoor vaak fouten gemaakt worden bij het invullen van het SAF of men vergeet zelfs helemaal om ter plaatse samen een SAF in te vullen.

Feit is dat dat u héél "duur" kan komen te staan!
Graag wil ik nu eens aandacht besteden aan hetgeen er allemaal mis kan gaan bij het invullen van het aanrijdingsformulier.

Er wordt verzuimd het SAF samen met de tegenpartij in te vullen.
Een tegenpartij die beseft aansprakelijk te zijn is niet altijd bereid om zijn gegevens op een gezamenlijk ingevuld SAF vast te leggen en te ondertekenen. Vooral als blijkt dat hij aansprakelijk is. Zo’n tegenpartij zou nog wel eens kunnen proberen om hieronder uit te komen, door te weigeren alsnog gezamenlijk het SAF in te vullen. Hij kan dan besluiten om éénzijdig het SAF in te vullen en zijn versie kan dan afwijken van wat er werkelijk gebeurd is.
Conform de Nederlandse wetgeving rust de bewijslast op de eisende partij. Dus toon dan nog maar eens aan dat het gelijk aan jouw zijde ligt terwijl je niet beschikt over een correct samen ingevuld en door beide partijen ondertekend SAF.

De voorzijde van het SAF wordt niet goed ingevuld.
Het invullen van getuigen bij vraag 5 wordt vaak vergeten, terwijl dit erg belangrijk is vanwege de bewijslast. Het is raadzaam om ter plaatse eventuele omstanders te benaderen en te vragen of zij getuige zijn geweest. Zo ja, noteer dan meteen de n.a.w.-gegevens van die persoon/personen. Het kan voor de afhandeling van een schadezaak van cruciaal belang zijn om getuigen te kunnen benaderen en over één of meer goed ingevulde getuigenverklaringen te beschikken.
Wat opvalt is dat vergeten wordt om vraag 12 "Toedracht" juist in te vullen, terwijl deze vraag nou juist van cruciaal belang is voor de weergave van de feitelijke toedracht van de aanrijding en daarmee van doorslaggevend belang is voor de bewijslast.

Vraag 12 wordt ingevuld door het aankruisen van de voor de betreffende partij van toepassing zijnde vakjes 1 t/m 17. (Let op: De linker zijde "A" geldt dus alleen voor voertuig A, de rechter zijde "B" geldt dus alleen voor voertuig B!)
Daarna moet er, zowel in de linker als in de rechter kolom van vraag 12, in het onderste vakje worden ingevuld hoeveel vakjes er werden aangekruist. Het doel is te voorkomen dat er achteraf, dus na het scheiden van de beide exemplaren van het aanrijdingsformulier,
nog eenzijdig mee "geknoeid" kan worden.

Bij de vragen 6 t/m 9 moeten alle n.a.w.-, voertuig- en verzekeringsgegevens juist worden ingevuld. Ook de datum (vraag 1), het tijdstip (vraag 2) en de locatie bestaande uit de plaats en de straat (vraag 3) moeten goed worden ingevuld en bij vraag 4 moet worden aangegeven of er gewonden zijn. Bij vraag 5 moet worden aangegeven of er, buiten voertuig A en B evt. nog andere voertuigen schade hebben opgelopen. Vervolgens is het belangrijk dat er een duidelijke situatieschets wordt gemaakt.

Bij vraag 11 vermeldt iedere partij welke zichtbare schade er is aan zijn voertuig en bij vraag 14 kunnen er dan door ieder afzonderlijk nog opmerkingen worden toegevoegd.

Het SAF wordt niet door beide partijen ondertekend.
Belangrijk is het dat bij vraag 15 beide partijen hun handtekening voor akkoord plaatsen. Echter moet dit pas gebeuren nadat alle andere vragen zijn ingevuld en niet eerder! Want anders zouden er achteraf éénzijdig nog wijzigingen of toevoegingen kunnen worden gemaakt en dat is uiteraard niet de bedoeling.
Door de ondertekening verklaren beide partijen akkoord te gaan met alles wat er gezamenlijk op de voorzijde van het aanrijdingsformulier is ingevuld. Het zal duidelijk zijn dat deze ondertekening door beide partijen van essentieel belang is vanwege de bewijslast!

De achterzijde van het aanrijdingsformulier wordt niet ingevuld.
Als de ondertekening door beide partijen heeft plaatsgevonden, moeten de beide exemplaren van het aanrijdingsformulier van elkaar worden gescheiden.
Iedere partij neemt één exemplaar mee naar huis om daar, wat helaas maar al te vaak
vergeten wordt, zelf de achterzijde van het aanrijdingsformulier volledig in te vullen en te ondertekenen.

Met de huidige smartphones is het ook mogelijk om een duidelijke foto te maken van het ingevulde SAF. Als alle gegevens maar duidelijk leesbaar zijn!

Als afsluiting van dit artikel raad ik je aan om eens een SAF te bekijken. Het is echt belangrijk hieraan wat tijd te besteden, ook al is er nu helemaal geen sprake van een aanrijding. Het is tenslotte in je eigen belang dat bij een eventuele aanrijding het SAF geen onduidelijkheden of valkuilen meer voor je heeft.


Reageer: