Directe schadeafhandeling online

Nieuws

Krijg waar je recht op hebt bij autoschade….

Dossier - afwikkeling total loss auto - discussie omtrent feit hoe aanschafwaarde wordt bepaald
Verzekeraar - Avero Achmea Schadeverzekeringen 
Dispuut - Avero keert € 1.909,70 minder van de aanschafwaarde auto aan verzekerde uit.
Conclusie - Er is onduidelijkheid over wat onder aanschafwaarde moet worden verstaan.

Bij twijfel over de betekenis van algemene voorwaarden dient de voor de verzekerde - de niet professionele partij -  meest gunstige uitleg te prevaleren. 
In deze zaak was er geen discussie over de aanschafwaarderegeling van de auto. Maar in de voorwaarden is geen begrip ‘aanschafwaarde’ opgenomen. Wel staat in artikel 8 lid 6 van de voorwaarden omschreven dat de aanschafwaarde van de auto aangetoond dient te worden middels een nota en/of bankafschrift.

Nu onduidelijk is wat onder aanschafwaarde moet worden verstaan, geldt voor de verzekerde de meest gunstige uitleg!


Reageer: