Directe schadeafhandeling online

Nieuws

Rechtsbijstandsverzekering: beste koop of “kat in de zak”

De praktijk wijst uit dat je als rechtsbijstands verzekerden in de praktijk doorgaans te maken krijgt met:

  • Administratieve rompslomp
  • Ontmoedigingspolitiek van de verzekeraar
  • Dekkingsproblemen met de verzekeraar voor/tijdens/na de rechtsbijstand

Oeverloze discussies over:

  • "redelijke kans van slagen" voor het voeren van een procedure,
  • over het plan van aanpak van de zaak van de verzekerde,
  • de gemaakte kosten etc.

Verzekerden veronderstellen dat zij door de verzekeraar geholpen worden met een geschil of discussie en krijgen dikwijls ongevraagd één of meerdere disucssies met de verzekeraar erbij. 
Klachtenregelingen kosten de verzekerden veel tijd en bieden reeds daarom vaak geen soelaas.

Beperking van vrije keuze van externe juridisch adviseur/advocaat
Zolang er geen procedure is, kan de verzekerde niet terecht bij de verzekeraar voor een externe juridische adviseur of advocaat naar keuze. Deze kosten moet de verzekerde dus zelf betalen.

Onduidelijkheid over de hoedanigheid van degene die namens de verzekeraar de zaak van de verzekerde behandelt
De verzekeraars betitelen hun eigen behandelaars al gauw tot specialisten. Maar die betiteling heeft evenwel weinig tot niets om het lijf. 
Het kan zowel gaan om een student (stagaire), iemand die een paar cursussen van een paar dagen heeft gedaan, of een afgestudeerd Master jurist of HBO/Bachelor jurist.
Al dan niet iemand met wat praktijkervaring of iemand die fan is van "de rijdende Rechter", die uw zaak behandelt.

Tunnelvisie gericht op "schikken" bij de behandelaar van de verzekeraar
Behandelaars van de verzekeraars hebben forse targets van wel 200 tot meer als 300 dossiers per jaar om af te wikkelen. Dit betekent dat er minimaal 1 dossier per dag afgewikkeld moet zijn door een behandelaar die fulltime in dienst is. (8uur x 261 dagen per jaar.)
Een behandelaar van de verzekeraar die te weinig schikt, zal zijn targets niet halen, en hierop keihard afgerekend worden. De behandelaar wordt derhalve door de verzekeraar in weze verleid en aangespoord om zoveel en zo snel mogelijk te schikken.
Omgekeerd wordt de behandelaar door de verzekeraar afgestraft indien niet de targets worden gehaald. 
Niet de behandelaar, maar de verzekerde zelf moet zijn/haar belang dus zoveel mogelijk zelf bewaken!

Een verzekerde betaalt vaak jarenlang premie
en krijgt daar in het geval van beroep op de rechtsbijstandsverzekering dus gemiddeld totaal ca. 8 uur oftewel 1 werkdag van 1 behandelaar voor terug.

Er geldt een maximale vergoeding/dekking en bovendien ook een eigen bijdrage
Weinig verzekerden weten dat er op grond van de polisvoorwaarden een maximum vergoeding geldt voor externe rechtsbijstand voor een juridisch adviseur of advocaat naar keuze. Per procedure geldt dan ook nog eens een eigen risico tot wel 
€ 250,=. Dit kan bijvoorbeeld een maximum van € 2.500,= zijn. Alle kosten boven het maximum, minus het eigen risico, moet de verzekerde dus zelf betalen.

Is een rechtsbijstandsverzekering goedkoop of duurkoop?
Het gros van de verzekerden doet helemaal geen beroep op de verzekering en krijgt voor de betaalde premie zelfs helemaal niks terug.
Wanneer op grond van de verzekeringsovereenkomst beroep wordt gedaan op de vrije keuze van juridisch adviseur of advocaat, dan geldt de hiervoor genoemde maximale dekkingl De vraag is dan of je als consument /verzekerde niet (veel) beter uit bent door rechtstreeks met de gewenste juridisch adviseur of advocaat een goede prijs te bedingen.
Rekensom
Stel u betaalt 10 jaar lang rechtsbijstandspremie tegen een premie van € 200,= per jaar. Rente op rente is dat bijna € 3.000,= na 10 jaar. Dat betekent dat je bij de verzekeraars gemiddeld een uurtarief betaalt van € 375,=, namelijk 3000/8 uur voor behandeling door een behandelaar van de verzekeraar zelf. Hierop moet nog in mindering worden gebracht het griffierecht/de dagvaardingskosten. Echter het uurtarief is dan waarschijnlijk gemiddeld nog steeds minimaal € 325,=. 

Resumé:
Het uurtarief is aanmerkelijk hoger van de behandelaar van de rechtsbijstandsverzekeraar dan de meeste advocaten/juridische adviseurs.
Wanneer je als verzekerde hecht aan kwaliteit en voortvarendheid, zonder dat dit ten koste gaat van het belang van uw zaak, dan is het goed om bij bovenstaande wat verzekerden in de praktijk mee maken stil te staan.

"Maak een bewuste keuze, aan de hand van de juiste informatie" -  jijbepaalt.nl. 

Met dank aan mr. Floris Zwartkruis 
www.orangelegal.nl


Reageer: