Directe schadeafhandeling online

Nieuws

Schade maken is geen kunst, schade herstellen wel

Verzekeraars bepalen al jaren waar zij schadeherstel inkopen. Zij, en niet het schadeherstelbedrijf, proberen te bepalen wie wel en wie niet de schade mag herstellen. Zij hebben vaak een doorslaggevende rol in de beoordeling van de kwaliteit van de schadehersteller. Zij bepalen met welke kwaliteit onderdelen de schade wordt hersteld. Zij, en niemand anders, bepalen de prijs!

Verzekeraars oppermachtig
Het zijn de verzekeraars zelf die het marktmechanisme in de schadeherstelbranche beheersen door in de polissen te stimuleren dat een verzekerde naar een door de verzekeraar aangewezen schadeherstelbedrijven gaat voor het herstel van de schade. De almacht van de verzekeraars kent nauwelijks grenzen meer.

Het gevolg van het beleid van de schadeverzekeraars wordt meer en meer voelbaarder en pijnlijker voor de schadehersteller die nog geeft om onafhankelijkheid en kwaliteit. Deze onafhankelijke schadeherstellers en de autobezitter worden geconfronteerd met de hedendaagse realiteit van keiharde sturing door verzekeraars. Indien de consument zijn auto toch bij zijn lokale onafhankelijke schadehersteller wil laten repareren, wordt de eigen verzekerde daarin ontmoedigd door hem te confronteren met forse financiële sancties.

Over de rug van de consument
Dit alles gaat over de rug van de consument, de autobezitter, om wie het allemaal gaat. De consument heeft zijn verzekeraar niet uitgezocht om de mate waarin hij het goedkoopste inkoopt of laat herstellen. De klant heeft gekozen voor een goede verzekeringsdekking en een prima dienstverlening tegen een redelijke prijs. En bij deze overwegingen speelt geleiding door de verzekeraar naar schadeherstelbedrijven, die voor de scherpst afgedwongen prijs herstellen, uiteraard een zeer ondergeschikte rol.

De verzekeraar is nu in een andere rol gemanoeuvreerd dan de consument primair van de verzekeraar verwacht en voor heeft gekozen. Dit wringt des te meer als we beseffen dat bepaalde verzekeraars onderlinge waarborgmaatschappijen zijn en verenigingen en dus eigenlijk eigendom zijn van hun verzekerde. Volgens deze constructie zijn verzekeraars de belangenbehartigers van de verzekerden.

Keuzevrijheid
Schadesturing gaat gepaard met gedwongen winkelnering en is nadelig voor de keuzevrijheid van de consument. Bij verzekeraars moet het niet primair gaan om kostenbesparing, maar juist om het behartigen van de specifieke belangen van de verzekerden. En dat specifieke belang is heel simpel:
bij schade moet de auto weer teruggebracht worden in de originele staat van vóór de aanrijding!

De verzekerde moet zelf kunnen bepalen bij welk schadeherstelbedrijf zijn auto hersteld wordt, zonder financiële sancties. De verzekerde moet dit niet overlaten aan een verzekeraar die "keihard" stuurt op de goedkoopste tarieven, waardoor de auto’s mogelijk "goedkoop" hersteld gaan worden.

Jijbepaalt(.nl) wat er bij autoschade gebeurt!
 


Reageer: