Directe schadeafhandeling online

Nieuws

Verbond van Verzekeraars roept schadeherstelbranche op het belang autobezitter te behartigen

Zorgwekkend is dat veel autobezitters de dupe zijn door waardevermindering van hun auto en de kans is groot dat ze rijden in een slecht of anders hersteld voertuig. Het Verbond van Verzekeraars vindt dat fraude bij het herstel van autoschade een structureel en omvangrijk probleem is in de schadeherstelbranche.

Het Verbond van Verzekeraars heeft een beroep op de schadeherstelbranche gedaan om de problematiek uiterst serieus te nemen.

De Rabobankanalyse Cijfers & Trends Schadeherstelbedrijven 2015 bevestigt dat er een verschuiving gaande is dat originele merkonderdelen vervangen worden door imitatieonderdelen. Er wordt vaak voor gekozen om onderdelen die moeten worden vernieuwd in verband met de veiligheid, toch te herstellen in plaats van te vernieuwen.

Verzekeraars oppermachtig
Verzekeraars bepalen al jaren waar zij schadeherstel inkopen. Zij, en niet het schadeherstelbedrijf, proberen te bepalen wie wel en wie niet de schade mag herstellen. Zij hebben vaak een doorslaggevende rol in de beoordeling van de kwaliteit van de schadehersteller. Zij bepalen met welke kwaliteit onderdelen de schade wordt hersteld. Zij, en niemand anders, bepalen de prijs! Het zijn de verzekeraars zelf die het marktmechanisme in de schadeherstelbranche beheersen door in de polissen te stimuleren dat een verzekerde naar één door de verzekeraar aangewezen schadeherstelbedrijven gaat voor het herstel van de schade. De almacht van de verzekeraars kent nauwelijks grenzen meer…...

Het gevolg van het beleid van de schadeverzekeraars wordt meer en meer voelbaarder en pijnlijker voor de schadehersteller die nog geeft om onafhankelijkheid en kwaliteit. Deze onafhankelijke schadeherstellers en de autobezitter worden geconfronteerd met de hedendaagse realiteit van keiharde sturing door verzekeraars. Indien de consument zijn auto toch bij zijn lokale onafhankelijke schadehersteller wil laten repareren, wordt de eigen verzekerde daarin ontmoedigd door hem te confronteren met forse financiële sancties.

Over de rug van de consument
Dit alles gaat over de rug van de consument, de autobezitter, om wie het allemaal gaat. De consument heeft zijn verzekeraar niet uitgezocht om de mate waarin hij het goedkoopste inkoopt of laat herstellen. De klant heeft gekozen voor een goede verzekeringsdekking en een prima dienstverlening tegen een redelijke prijs. En bij deze overwegingen speelt geleiding door de verzekeraar naar schadeherstelbedrijven, die voor de scherpst afgedwongen prijs herstellen, uiteraard een zeer ondergeschikte rol.

De verzekeraar is nu in een andere rol gemanoeuvreerd dan de consument primair van de verzekeraar verwacht en voor heeft gekozen. Dit wringt des te meer als we beseffen dat bepaalde verzekeraars onderlinge waarborgmaatschappijen zijn en verenigingen en dus eigenlijk eigendom zijn van hun verzekerde. Volgens deze constructie zijn verzekeraars de belangenbehartigers van de verzekerden.

Keuzevrijheid
Schadesturing gaat gepaard met gedwongen winkelnering en is nadelig voor de keuzevrijheid van de consument. Bij verzekeraars moet het niet primair gaan om kostenbesparing, maar juist om het behartigen van de specifieke belangen van de verzekerden. En dat specifieke belang is heel simpel: bij schade moet de auto weer teruggebracht worden in de originele staat van vóór de aanrijding!

De verzekerde moet zelf kunnen bepalen bij welk schadeherstelbedrijf zijn auto hersteld wordt, zonder financiële sancties. De verzekerde moet dit niet overlaten aan een verzekeraar die "keihard" stuurt op de goedkoopste tarieven, waardoor de auto’s mogelijk "goedkoop" hersteld gaan worden.

Jijbepaalt(.nl) wat er bij autoschade gebeurt! 

 


Reageer: