Directe schadeafhandeling online

Partner worden

Partner worden

Met jijbepaalt als partner sta je sterker

Jijbepaalt.nl is een groep van gelijkgestemde ondernemers in de schadebranche die niet de verzekeraar maar de autobezitter als de klant zien. En deze klant de zekerheid bieden dat kwaliteit en veiligheid gewaarborgd zijn na herstel. Door middel van de Auto Schade Keuring krijg je je eigen vakmanschap weer terug op het netvlies van de eigenaar van de auto. Dit hoef je niet uit te leggen. Het is een duidelijk statement.

Jij bepaalt.nl komt op voor een transparante autopolis met heldere en duidelijke polisvoorwaarden voor de autobezitter. Maar zeker ook voor het vakmanschap van de schadeherstellers. Dat doet zij door de belangen te behartigen middels advisering van doelgroep contributanten in de meest brede zin van het woord.

Daarom partner worden
De jijbepaalt dienstverlening aan partners bestaat uit:

1. Marketingtools - jijbepaalt garantie en AutoSchadeKeuring
Ondersteuning bij en communicatie van regionale- en lokale reclame als ondersteuning van het uitoefenen vakmanschap en imago van schadeherstelondernemers. Jijbepaalt.nl dient als vraagloket voor consumenten en schadeherstelondernemers.

2. Kennisoverdracht
| Kennis | marketing | boodschap | trainingen&ontwikkelen |ondernemen |
Het ontsnappingsplan sturingssysteem voor schadeherstelondernemers.
Het delen van kennis en trainingen gericht op praktijksituaties en marketingtrainingen.
Leer weer ondernemer te zijn en zelf aan het stuur te staan.

3. Thematische bijeenkomsten 
Het bieden van synergievoordelen aan alle partners. Dat kan zijn door het bieden van inkoopvoordelen aan alle deelnemers of juist het verzorgen van thematische bijeenkomsten welke van belang zijn voor schadeherstellers.

Kruisbestuiving tussen Schadeherstelbranche voor de schadeherstelbedrijven en Jijbepaalt.nl voor de autobezitters. Innovatie betekent bijeenkomsten en Synergie betekent de boodschap gezamenlijk als één uitdragen, helder en duidelijk, samen sterker! Jaarlijks meerdere partnerbijeenkomsten organiseren met specifieke thema’s en gastsprekers waarbij de diepte in wordt gegaan. Het bieden van voordelen door gastsprekers welke één op één doorgegeven worden aan de leden.

4. Klantgerichte vragen
Jijbepaalt.nl volgt alle ontwikkelingen in de schadeherstelbranche en in de financiële markt m.b.t. verzekeraars, banken (AFM, Kifid, Verbond van Verzekeraars, Consumentenbond, ANWB) Deze houden we bij op de websites jijbepaalt.nl, schadeherstelbranche.nl en social media.

5. Uw persoonlijke Schade Assistente
Met de jijbepaalt verhaalservice repareer je bijna alle schades (96%) in schade kwesties door het toepassen van rechtstreeks vorderingsrecht op de aansprakelijke tegenpartij. Onderhandelen en corresponderen met verzekeraars, hoort tot onze standaard dienstverlening. Deze dienstverlening kan rechtstreeks door het schadeherstelbedrijf ingeschakeld worden en/of namens of door de klant, de autobezitter zelf, rechtstreeks via 085-7605605 of schade@jijbepaalt.nl. Door middel van een éénmalige machtiging zetten wij ons in de schade voor de klant te verhalen, wordt indien nodig in overleg een klacht ingediend, of wordt er namens u of uw klant bemiddeld.

6. Ombudsvrouw Schadeherstel
Voor ondernemers en consumenten het individueel als samengevoegd aanpakken van klachten over misleidende handelswijzen en alles wat indruist tegen de integriteitscode en ethische waarden, vanuit de wettelijke grondslag. Met deze aanpak zorgt de Ombudsvrouw Schadeherstel dat de wettelijke plicht om consument/schadeherstelbedrijf volledig schadeloos te stellen bij schade wordt gehonoreerd.

7. Bedrijfskundige analysetool
Het bieden van steun en kennis op het gebied van bedrijfsvoering. Vier kennisdomeinen:
· ondersteuning en verzorgen van sales- & marketingplannen op bedrijfsniveau;
· het ontwikkelen en zo nodig hosten van een bedrijfswebsite;
· juridische advisering & mediation ter zake van bedrijfsvoering in zijn algemeenheid
· bedrijfskundige analyse

8. ASK - Auto Schade Keuring
Vanwege de maximale transparantie naar de omgeving, het (grotere en/of structurele) schadewerk onderwerpen aan een onafhankelijke keuringsinstituut.

9. Verzekerd zoals verwacht
Het in kaart brengen en jaarlijks bijhouden van de huidige op de markt zijnde autopolissen op inhoud polisvoorwaarden. Tevens wordt er gekeken naar de afspraken die er gemaakt zijn en worden met samenwerkingspartners van verzekeraars, zoals bijvoorbeeld schadeketens, schadeherstelbedrijven etc.
Prijs- en kortingsafspraken, druk op uurtarieven, schadelastgaranties e.d. staan niet in het contract met de verzekeraar, met kunnen leiden dat een schadeherstelbedrijf zo'n 40 % minder uitgekeerd krijgt voor correct en goed schadeherstel, wat op lange termijn de schademarkt in de problemen kan brengen. 
Door te zorgen dat schadeherstelondernemers correct betaald krijgen voor vakmanschap is er ook geen reden voor de schadeherstellers om te snijden in kwaliteit en soms zelfs in veiligheid. Investeer in de mensen en de kennis op de werkvoer, want daar moet het geld verdiend worden. Samen sterker!

Partner worden: